Zapis windykacyjny w testamencie

Rozporządzanie składnikami majątku spadkowego

Instytucja zapisu windykacyjnego umożliwia spadkodawcy swobodne rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku spadkowego na rzecz konkretnych osób. Warunkiem jest tutaj sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego (ma to na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się błędów w sporządzanych testamentach jak również jak najlepsze ujęcie woli testatora), w treści powinno znaleźć się wyraźne określenie, że spadkodawca ustanawia zapis windykacyjny. Z chwilą otwarcia spadku (czyli w momencie śmierci spadkodawcy) zapisobiorca windykacyjny nabywa przedmiot zapisu, pomijany jest zatem etap przeprowadzania działu spadku co ma na celu uproszczenie i skorócenie postępowania spadkowego.

Katalog zamknięty możliwych przedmiotów zapisu windykacyjnego:

1) Rzeczy oznaczone co do tożsamości – np. ruchomość (samochód), nieruchomość (lokal mieszkalny)

2) Zbywalne prawo majątkowe – np. udziały w spółce z o.o., prawa z papierów wartościowych

3) Przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne

4) Ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności – np. dożywotnia, nieodpłatna służebność osobista mieszkania

Warto zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do zapisu zwykłego jakiekolwiek obwarowania zapisu windykacyjnego terminem bądź warunkiem uważa się za nieistniejące. Uprawniony z tytułu zapisu windykacyjnego odpowiada wraz ze spadkobiercami za długi spadkowe. Podlega opodatkowaniu od spadków i darowizn, jednak moment podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. W sytuacji w której przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku nie należał do spadkodawcy zapis windykacyjny jest bezskuteczny.

Skontaktuj się z nami

Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w Legnicy z zakresu prawa spadkowego?
Skontaktuj się z naszą kancelarią już teraz, wieloletnie doświadczenie naszych pracowników
pozwoli rozwiązać Twoje problemy!

Przeczytaj inne wpisy na naszym blogu

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym Radca Prawny Ewa Skulska omawia wyrok wydany tuż po nowym roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Sąd uznał, że umowa łącząca strony jest...

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Instytucja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci inaczej zwana zapisem bankowym jest uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe. Regulacja ta dotyczy posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  i rachunków...

Czym jest zachowek

Czym jest zachowek

Zachowek jest instytucją prawa cywilnego zabezpieczająca interesy najbliższej rodziny zmarłego w dwóch przypadkach: 1) przy dziedziczeniu testamentowym - gdy spadkodawca korzystając z prawa rozrządzu swoim majątkiem sporządza testament z pominięciem wybranych osób...

Pomoc z zakresu prawa spadkowego w Legnicy

Wszystkich Państwa, którzy poszukują profesjonalnej pomocy prawnej, pochodzącej od sprawdzonej Kancelarii Radcy Prawnego z Legnicy, ale oferującej swoje usługi również dla firm i osób prywatnych pochodzących z okolicznych miast takich jak Lubin, Polkowice, Jawor, Złotoryja czy Chojnów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.