Wyrokiem z 03.02.2023 r. (sygn. akt I ACa 1201/22) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Magdalena Cichocka) oddalił  apelację banku Raiffeisen od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy  potwierdzając, że umowa kredytowa  zawarta z Polbankiem z...