O Nas

Kancelaria prowadzona jest w Legnicy od 2000r. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez radcę prawnego Ewę Skulską.
Kancelaria funkcjonuje na bazie doświadczeń naszych prawników w obsłudze podmiotów działających w sektorze finansowym, wykorzystując jednocześnie wiedzę prawników specjalizujących się w szeroko pojętym prawie publicznym (teorii prawa, prawie konstytucyjnym prawie i postępowaniu administracyjnym).

Celem Kancelarii jest rzetelna analiza potrzeb każdego klienta, a w konsekwencji możliwość zapewniania zindywidualizowanych usług łączących najwyższe standardy z efektywnością finansową.

Ewa Skulska

wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu nr rej. WŁ/LG/293. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Świadczyła pomoc prawną na rzecz z największych banków w Polsce: PKO BP SA, Banku Zachodniego WBK SA i Getin Noble Banku SA. Była zatrudniona w Pekao SA i Wielkopolskim Banku Kredytowy SA.
Związana nieprzerwanie od 1999r. z samorządem powiatowym wykonuje obsługę prawną na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu.

Ponad dwudziestoletnia praca przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych w bankach, doradztwo i obsługa sporów z bankiem w zakresie prawa bankowego, wekslowego, czekowego, zastawu rejestrowego i hipotek w tym „kredytów frankowych”, współuczestnictwo w tworzeniu procedur zabezpieczeń oraz pomoc prawna w zakresie negocjacji warunków umów kredytowych i restrukturyzacji kredytów przyniosła bogate doświadczenia, które pomogą właściwie zabezpieczyć Państwa interesy.

Małgorzata Skalik

Wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nr rej. WR-3111. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Po ukończonej aplikacji adwokackiej w 2011r. uzyskała tytuł adwokata i zawód ten wykonywała do roku 2015 r.

Od kilkunastu lat jest prawnikiem praktykiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych o znaczącej pozycji na rynku. Zajmowała się obsługą prawną wiodącego w Polsce funduszu inwestycyjnego, a praktyczne stosowanie prawa bankowego przyswoiła pracując jako radca prawny w czołowym polskim banku.

W zakresie jej zainteresowań pozostaje również problematyka prawa pracy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa rodzinnego.

Krzysztof Pyclik

Wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej  we Wrocławiu nr wpisu 890. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2003-2005 asystent sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, 2002-2005 członek Komisji Etyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 2002-2004 współorganizator i wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego we Wrocławiu przy DZO PCK we Wrocławiu.

Autor skarg konstytucyjnych oraz wielu publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa medycznego, prawa konstytucyjnego (w szczególności ochrony praw człowieka).

W obrębie jego zainteresowań pozostaje również problematyka praw pacjenta, prawa antydyskryminacyjnego i prawa ochrony środowiska.