Prawo bankowe

Umiejętność praktycznego stosowania prawa, znajomość wewnętrznych procedur i sposobu działania banków pozwala nam oferować najwyższy standard usług w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego.
Reprezentujemy zarówno podmioty udzielające jaki uzyskujące finansowanie, a także osoby zabezpieczające wierzytelności bankowe np. poręczycieli, dłużników rzeczowych oraz spadkobierców klientów banków.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną od etapu zawierania umów (np. umów o produkty kredytowe, umów zabezpieczeń, umów rachunku bankowego, umów o dyskonto (redyskonto) weksli) poprzez ich wykonywanie (np. zasadność naliczanych opłat, ochrona tajemnicy bankowej, wypłata środków znajdujących się na rachunkach po śmierci posiadacza, zmiana zabezpieczeń, prolongata spłaty rat kredytowych, egzekucja z rachunków bankowych) po etap rozwiązywania, wypowiadania umów i dochodzenia wynikających z nich roszczeń (np. badanie zasadności wypowiedzenia umowy, sporządzania sprzeciwów lub zarzutów od nakazów zapłaty, skarga pauliańska, powództwa przeciwegzekucyne).

  • Doradzamy w procesach udzielenia finansowania zarówno w formie kredytu, pożyczki jak i w innych formach, w tym w drodze emisji obligacji.
  • Oferujemy pomoc prawną w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji dotyczącej udzielenia finansowania, w tym pełnej dokumentacji kredytowej,  dokumentacji związanej z emisją obligacji i dokumentacji zabezpieczeń.
  • Świadczymy  usługi prawne  związane z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności i związanych z nimi zabezpieczeń.
  • Zapewniamy pełna obsługę procesu rejestracji zabezpieczeń lub ich przeniesienia na inny podmiot.
  • W procesach restrukturyzacji już istniejącego zadłużenia prowadzimy  negocjacje zadłużonych klientów z bankiem w celu zawarcia aneksu bądź ugody, występujemy w roli pełnomocnika na etapie postępowania sądowego .
  • Analizujemy zasadność i sporządzamy sprzeciwy od nakazów zapłaty lub zarzuty od nakazów zapłaty.

Po likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) banki przypomniały sobie, bardzo skuteczny sposób na odzyskiwanie należności od swoich klientów, którzy nie spłacają kredytów – postępowanie nakazowe, najtańsze i najwygodniejsze dla banku wszczynającego sprawę. Wystarczy, że bank przedstawi w sądzie wyciąg z ksiąg banków, który świadczy o istnieniu długu, a na jego podstawie sąd wydaje nakaz zapłaty dzięki czemu bez sądowej weryfikacji zadłużenia bank można wszcząć egzekucje.

Profesjonalna pomoc z zakresu prawa bankowego

Wszystkich z Państwa, zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców, pochodzących z nie tylko Legnicy, ale również okolicznych miast i całej Polski, którzy poszukują profesjonalnej pomocy z zakresu prawa bankowego, pomocy pochodzącej od prawników z wieloletnim doświadczeniem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.