Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka osób fizycznych to skuteczny sposób na umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli. Kancelaria prowadzi kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych, rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

  • analiza sytuacji majątkowej i spełniania przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  • przygotowanie wniosków o upadłość konsumencką
  • negocjacje warunków ugody z wierzycielami
  • nadzór nad wykonywaniem planu spłaty wierzycieli

Pierwszym krokiem zmierzającym do rozpoczęcia procedury powinna być dogłębna analiza stanu finansów dłużnika. Podstawowym warunkiem jest zbadanie, czy u dłużnika zaistniał stan niewypłacalności. Ważna jest również data powstania stanu niewypłacalności.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu gospodarczego – wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na urzędowym formularzu.
Ogłoszenie przez Sąd na rozprawie stanu upadłości to początek procedury oddłużeniowej. Warunkiem umorzenia zobowiązań, jest wykonywanie przez pewien określony czas (maksymalnie 36 miesięcy) planu spłaty, sporządzanego przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Wykonywanie tego planu wiąże się obowiązkiem wpłacania konkretnej sumy syndykowi, który w odpowiednich częściach przekaże ją na rzecz naszych wierzycieli. Ustalenie planu spłaty nastąpi jedynie wobec dłużnika, który posiada majątek lub stałe źródło dochodu. Wobec dłużnika wykazującego brak jakiegokolwiek majątku, nie ustala się planu spłaty, a umorzenie jego zobowiązań następuje w zdecydowanie krótszym czasie.
Kancelaria udziela porad prawnych zarówno dłużnikom jak i wierzycielom. Badamy szanse  i ryzyka, stojące przed każdą z osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i prawnej.  Przygotowujemy wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania.