Zasady współpracy

Usługi świadczone są w ramach stałej obsługi prawnej bądź też w zakresie realizacji pojedynczych zleceń. W zależności od potrzeb Klienta pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Kancelarii w Legnicy przy ulicy Kościuszki 22/1 lub innym ustalonym miejscu.

Zasady wynagradzania uzależnione są od wymagań Klientów oraz charakteru świadczonej obsługi prawnej, w tym stopnia jej skomplikowania, precedensowego bądź nietypowego charakteru, a także miejsca i terminu świadczenia usług oraz niezbędnego nakładu pracy.

Stosujemy różne systemy wynagrodzenia dostosowane do potrzeb klienta. Wynagrodzenie może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu. W przypadku rozpoczęcia współpracy od porady prawnej jej koszt jest zaliczany na poczet ceny ustalonej za prowadzenie sprawy.

SPRAWY FRANKOWE

 

  • Wstępna analiza zasadności roszczenia – bezpłatnie
  • Analiza prawna i finansowa umowy kredytu wraz z propozycją strategii procesowej – opłata 200 zł
  • Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy przed sądem składa się z w części stałej zależnej od wartość przedmiotu sporu, płatnej przed złożeniem pozwu oraz wynagrodzenia w część zmiennej tzw. success fee w wysokości od 5% do 10% wartości korzyści faktycznie uzyskanych w wyniku postępowania przez kredytobiorcę.

STAŁA OBSŁUGA

W zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych – w zależności od preferencji Klienta – Kancelaria stosuje:

  • wynagrodzenie ryczałtowe
  • stawkę godzinową
  • wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

W zakresie procesów sądowych honorarium Kancelarii ustalane jest w oparciu o stawki przewidziane przepisami prawa za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości.

DORAŹNA OBSŁUGA PRAWNA

Obejmuje jednorazowe porady, sporządzenie pisma lub inną odrębną usługę.
Cena jest indywidualnie ustalana w zależności od zlecenia. Najczęściej będzie to wynagrodzenie ryczałtowe lub wynagrodzenie według wykonanych czynności.