Prawo rzeczowe

Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

  • dokonywanie badania, oceny i kontroli stanu prawnego nieruchomości
  • negocjacje i przygotowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości
  • pomoc prawną w zakresie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości
  • negocjowanie i przygotowanie umów zapewniających finansowanie realizowanej inwestycji
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu nabycia prawa własności, jego ochrony, zniesienia współwłasności, ustanawiania hipoteki, zastawu rejestrowego i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Składamy wnioski o wpis do księgi wieczystej, jak również o wykreślenie istniejących wpisów. Ujawniamy prawa podlegające wpisowi do ksiąg wieczystych: takie jak hipoteka, prawo dożywocia, wszelkie służebności. Wyjaśniamy jakie znaczenie dla praw i obowiązków Klientów mają dokonane wpisy, takie jak ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli jest to konieczne to składamy też pozwy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.