Trzy nieważności umów oraz pozbawienie wykonalności BTE wystawionego przez Getin Noble Bank. Sądy Okręgowe w Szczecinie, Legnicy i Katowicach potwierdziły, że powodom przysługuje interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, bowiem dopóki strony wiąże umowa kredytowa...