Frankowicze, którzy spłacili już swoje kredyty, również mogą złożyć pozew i wygrać z bankiem. Nie ma znaczenia, że umowa kredytu frankowego jest już wykonana i spłacona. Dla Frankowiczów, którzy spłacili kredyty, pozwanie banku to jedyna szansą na odzyskanie...