W dniu 06 marca 2023r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sędzia Katarzyna Krasny), w sprawie I C 1086/22 naszego klienta przeciwko Credit Agricole ustalił, że umowa kredytu zawarta z LUKAS Bankiem jest nieważna i zasądził od pozwanego Banku Credit Agricole na rzecz powoda...