Zapis windykacyjny w testamencie

Rozporządzanie składnikami majątku spadkowego

Instytucja zapisu windykacyjnego umożliwia spadkodawcy swobodne rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku spadkowego na rzecz konkretnych osób. Warunkiem jest tutaj sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego (ma to na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się błędów w sporządzanych testamentach jak również jak najlepsze ujęcie woli testatora), w treści powinno znaleźć się wyraźne określenie, że spadkodawca ustanawia zapis windykacyjny. Z chwilą otwarcia spadku (czyli w momencie śmierci spadkodawcy) zapisobiorca windykacyjny nabywa przedmiot zapisu, pomijany jest zatem etap przeprowadzania działu spadku co ma na celu uproszczenie i skorócenie postępowania spadkowego.

Katalog zamknięty możliwych przedmiotów zapisu windykacyjnego:

1) Rzeczy oznaczone co do tożsamości – np. ruchomość (samochód), nieruchomość (lokal mieszkalny)

2) Zbywalne prawo majątkowe – np. udziały w spółce z o.o., prawa z papierów wartościowych

3) Przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne

4) Ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności – np. dożywotnia, nieodpłatna służebność osobista mieszkania

Warto zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do zapisu zwykłego jakiekolwiek obwarowania zapisu windykacyjnego terminem bądź warunkiem uważa się za nieistniejące. Uprawniony z tytułu zapisu windykacyjnego odpowiada wraz ze spadkobiercami za długi spadkowe. Podlega opodatkowaniu od spadków i darowizn, jednak moment podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. W sytuacji w której przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku nie należał do spadkodawcy zapis windykacyjny jest bezskuteczny.

Skontaktuj się z nami

Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w Legnicy z zakresu prawa spadkowego?
Skontaktuj się z naszą kancelarią już teraz, wieloletnie doświadczenie naszych pracowników
pozwoli rozwiązać Twoje problemy!

Przeczytaj inne wpisy na naszym blogu

Luty Kancelaria zakończyła wygranymi w sprawach przeciwko bankom BPH, mBank, Santander i Getin Noble

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Prawomocny wyrok p-ko BPH SA – Umowa byłego GE Money Bank S.A. nieważna – Brak możliwości odcięcia marży i spłaty wg kursu średniego NBP- Zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Kontynuacja dobrej passy z 2021r., w dniu 19 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 596/2) oddalił apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (I C 1094/17), w którym Sąd Okręgowy uznał umowę za nieważną i zasądził roszczenie pieniężne na...

Pomoc z zakresu prawa spadkowego w Legnicy

Wszystkich Państwa, którzy poszukują profesjonalnej pomocy prawnej, pochodzącej od sprawdzonej Kancelarii Radcy Prawnego z Legnicy, ale oferującej swoje usługi również dla firm i osób prywatnych pochodzących z okolicznych miast takich jak Lubin, Polkowice, Jawor, Złotoryja czy Chojnów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.