Zapis windykacyjny w testamencie

Rozporządzanie składnikami majątku spadkowego

Instytucja zapisu windykacyjnego umożliwia spadkodawcy swobodne rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku spadkowego na rzecz konkretnych osób. Warunkiem jest tutaj sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego (ma to na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się błędów w sporządzanych testamentach jak również jak najlepsze ujęcie woli testatora), w treści powinno znaleźć się wyraźne określenie, że spadkodawca ustanawia zapis windykacyjny. Z chwilą otwarcia spadku (czyli w momencie śmierci spadkodawcy) zapisobiorca windykacyjny nabywa przedmiot zapisu, pomijany jest zatem etap przeprowadzania działu spadku co ma na celu uproszczenie i skorócenie postępowania spadkowego.

Katalog zamknięty możliwych przedmiotów zapisu windykacyjnego:

1) Rzeczy oznaczone co do tożsamości – np. ruchomość (samochód), nieruchomość (lokal mieszkalny)

2) Zbywalne prawo majątkowe – np. udziały w spółce z o.o., prawa z papierów wartościowych

3) Przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne

4) Ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności – np. dożywotnia, nieodpłatna służebność osobista mieszkania

Warto zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do zapisu zwykłego jakiekolwiek obwarowania zapisu windykacyjnego terminem bądź warunkiem uważa się za nieistniejące. Uprawniony z tytułu zapisu windykacyjnego odpowiada wraz ze spadkobiercami za długi spadkowe. Podlega opodatkowaniu od spadków i darowizn, jednak moment podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. W sytuacji w której przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku nie należał do spadkodawcy zapis windykacyjny jest bezskuteczny.

Skontaktuj się z nami

Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w Legnicy z zakresu prawa spadkowego?
Skontaktuj się z naszą kancelarią już teraz, wieloletnie doświadczenie naszych pracowników
pozwoli rozwiązać Twoje problemy!

Przeczytaj inne wpisy na naszym blogu

Wygrana z Santander Bank  Polska SA

Wygrana z Santander Bank  Polska SA

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 13. 04.2023r. sygn. akt  505/22 uwzględnił  nasze powództwo ustalając nieważność (nieistnienie stosunku zobowiązaniowego) umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (Santander Bank  Polska SA), zasądzając na rzecz...

Kolejny pozytywny wyrok frankowy w sprawie przeciwko Credit Agricole

Kolejny pozytywny wyrok frankowy w sprawie przeciwko Credit Agricole

W dniu 06 marca 2023r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sędzia Katarzyna Krasny), w sprawie I C 1086/22 naszego klienta przeciwko Credit Agricole ustalił, że umowa kredytu zawarta z LUKAS Bankiem jest nieważna i zasądził od pozwanego Banku Credit Agricole na rzecz powoda...

Pomoc z zakresu prawa spadkowego w Legnicy

Wszystkich Państwa, którzy poszukują profesjonalnej pomocy prawnej, pochodzącej od sprawdzonej Kancelarii Radcy Prawnego z Legnicy, ale oferującej swoje usługi również dla firm i osób prywatnych pochodzących z okolicznych miast takich jak Lubin, Polkowice, Jawor, Złotoryja czy Chojnów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.