Pozwany: Bank mBank S.A.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 09.02.2022r.  sygnatura akt I C 726/21, stwierdzenie nieważności całej umowy,

  2. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 31.05.2022r. sygn. akt. I C 370/20, stwierdzenie nieważności całej umowy,

  3. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 16.11.21r.  sygn. akt. I C 586/21, stwierdzenie nieważności całej umowy,

  4. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 01.09.22r.  sygn. akt. I C 2593/21, stwierdzenie nieważności całej umowy.