Wygrana z Santander Bank  Polska SA

Wygrana z Santander Bank  Polska SA

Wygrana z Santander Bank Polska SA Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 13. 04.2023r. sygn. akt  505/22 uwzględnił  nasze powództwo ustalając nieważność (nieistnienie stosunku zobowiązaniowego) umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (Santander Bank ...