Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności Część 2. artykułu Pierwszą część artykuły dotycząca współwłasności znajdą Państwo tu Współwłasność Zniesieniem współwłasności nazywamy inaczej podział majątku wspólnego, w myśl art. 210 kc jest to uprawnienie każdego ze współwłaścicieli....
Zniesienie współwłasności

Współwłasność

Współwłasność O współwłasności mówimy wtedy, gdy prawo własności do tej samej rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości) przysługuje kilku osobom. Rozróżniamy dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączną – stosunek prawny między właścicielami bez określania...