Współwłasność

Współwłasność

Współwłasność O współwłasności mówimy wtedy, gdy prawo własności do tej samej rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości) przysługuje kilku osobom. Rozróżniamy dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączną – stosunek prawny między właścicielami bez określania...