Czym jest zachowek

Czym jest zachowek

Czym jest zachowek Zobacz komu i w jakiej wysokości się należy Zachowek jest instytucją prawa cywilnego zabezpieczająca interesy najbliższej rodziny zmarłego w dwóch przypadkach: 1) przy dziedziczeniu testamentowym – gdy spadkodawca korzystając z prawa rozrządzu...
Podstawowe zasady dziedziczenia

Podstawowe zasady dziedziczenia

Podstawowe zasady dziedziczenia Testament zwykły, szczególny, nabycie spadku Dziedziczenie to w uproszczeniu nabycie praw i obowiązków majątkowych przysługujących spadkodawcy. Wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia: 1. Dziedziczenie testamentowe Jest to rozrządzenie na...