Zapis windykacyjny w testamencie

Zapis windykacyjny w testamencie

Zapis windykacyjny w testamencie Rozporządzanie składnikami majątku spadkowego Instytucja zapisu windykacyjnego umożliwia spadkodawcy swobodne rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku spadkowego na rzecz konkretnych osób. Warunkiem jest tutaj...