Czym jest zachowek

Czym jest zachowek

Czym jest zachowek Zobacz komu i w jakiej wysokości się należy Zachowek jest instytucją prawa cywilnego zabezpieczająca interesy najbliższej rodziny zmarłego w dwóch przypadkach: 1) przy dziedziczeniu testamentowym – gdy spadkodawca korzystając z prawa rozrządzu...
Postępowanie w sprawie nabycia spadku

Postępowanie w sprawie nabycia spadku

Postępowanie w sprawie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Postępowanie spadkowe to procedura prowadzącą do urzędowego poświadczenia nabycia spadku – na mocy postanowienia sądu lub wydanego  przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia....
Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia Procedura postępowania przed notariuszem Od października 2008 roku notariusze zyskali uprawnienia do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to alternatywa dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku (nie mylić z...
Podstawowe zasady dziedziczenia

Podstawowe zasady dziedziczenia

Podstawowe zasady dziedziczenia Testament zwykły, szczególny, nabycie spadku Dziedziczenie to w uproszczeniu nabycie praw i obowiązków majątkowych przysługujących spadkodawcy. Wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia: 1. Dziedziczenie testamentowe Jest to rozrządzenie na...