Zapis windykacyjny w testamencie

Zapis windykacyjny w testamencie

Zapis windykacyjny w testamencie Rozporządzanie składnikami majątku spadkowego Instytucja zapisu windykacyjnego umożliwia spadkodawcy swobodne rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku spadkowego na rzecz konkretnych osób. Warunkiem jest tutaj...
Postępowanie w sprawie nabycia spadku

Postępowanie w sprawie nabycia spadku

Postępowanie w sprawie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Postępowanie spadkowe to procedura prowadzącą do urzędowego poświadczenia nabycia spadku – na mocy postanowienia sądu lub wydanego  przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia....